FB Pixel

Turu raputamiseks valmis?

TalTechi majandusteaduskonnas saad tipp-teadmised, millega tuleviku ärimaailmas võimsalt alustada.

Tutvu erialadega

Fakt: Kartulil on rohkem kromosoome kui inimesel.

Tutvu erialadega

Rakenduslik majandusteadus

Mis on Euribor ja millest sõltub selle suurus? Miks paljud ettevõtted ei jõua viienda sünnipäevani? Kas mõistlikum on investeerida aktsiatesse, võlakirjadesse, fondidesse või soetada hoopis kinnisvara? Mõtesta sisuline majandus enda jaoks ja õpi rakenduslikku majandusteadust.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Avalik haldus ja riigiteadused

“Ära küsi, mida riik saab teha sinu jaoks, vaid mida sina saad teha oma riigi jaoks,” ärgitas USA president John F. Kennedy oma kaasmaalasi käituma üldsuse huvides. Sellesse mõtteterasse on kokku võetud ka avaliku halduse ja riigiteaduste eriala tuum: õpetada sotsiaalse närviga noori panustama ühiskonna arengusse. Üleilmastumine, suured ühiskondlikud väljakutsed (kliimasoojenemine, rändekriis) ja digilahenduste levik on muutnud tänase maailma ebakindlaks, keeruliseks ja pidevalt muutuvaks. Oluliseks märksõnaks on muutunud valitsemine ehk see, kuidas riik ja kodanikud (nii ettevõtjatena kui vabatahtlikena) ühiselt eesolevaid väljakutseid mõistavad ning koostöös lahendada püüavad. Just selliste teemadega me Tallinna Tehnikaülikoolis tegeleme.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Ärindus

Ärinduse õppekaval arendad endas ettevõtlikkust ja õpid ärimaailma jaoks ülivajalikke oskusi ning teadmisi. See loob aluse karjääri kujundamisel, sest ärinduse lõpetanud noored suunduvad tööle väga erinevatesse valdkondadesse. Eriala on tugevaks ettevalmistuseks, et tulevikus võtta oma õlgadele ka juhi vastutus.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Õigusteadus

“Universaaljuristide” aeg on möödas. Kõigele keskendumine ei anna eelist üheski valdkonnas. Edueelise annab ühele valdkonnale keskendumine ja selle põhjalik tundmaõppimine. TalTechi õiguse instituudis saab bakalaureuseõppes spetsialiseeruda EL ja rahvusvahelisele õigusele ning rahvusvahelistele suhetele. Õpe toimub inglise keeles. Uuri lähemalt, mida TalTechi õigusteaduse erialal sulle pakkuda on.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Rahvusvaheline ärikorraldus

Kas teadsid, et kui keegi jaapanlase ulatatud visiitkaardi niisama taskusse pistab või kohtumispaika maha unustab, on vastastikusel äril ilmselt kriips peal? Või seda, et Suurbritannial on maailma pikim maksuseadustik? Kui sul tiksuvad peas vägevad äriideed, millele kodumaa piirid suure tõenäosusega kitsaks jäävad, tule õpi rahvusvahelise ärikorralduse peeneid nüansse.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Avaliku sektori juhtimine ja innovatsioon

Avaliku sektori juhtimise ja innovatsiooni magistriõpe keskendub Eesti arengut järgmisel kümnendil enim mõjutavatele suurtele küsimustele: kuidas tagada, et Eesti jääb püsima ja riik suudab üha vähemate ressurssidega teha üha olulisemad asju üha paremini? Ja kuidas saab Eesti sugune väike rahvusriik panustada suurte üleilmsete megatrendidega – kliimasoojenemine, migratsioon, digitaliseerimine jne – kaasnevate väljakutsete lahendamisse? Koostööl põhinev juhtimine ja sotsiaalse ja tehnoloogilise innovatsiooni eestvedamine on täna rahvusvaheliselt ja nii avalikus kui erasektoris enim hinnatud juhtimiskompetentsid, millele magistriõppes keskendumegi.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Juhtimine ja turundus

See õppekava annab sulle, tulevasele juhile, tervikpildi juhtimisest kui protsessist ning juhtimisvaldkondade omavahelistest seostest, arendab sinus juhile vajalikke oskuseid ja aitab leida uusi ideid edu saavutamiseks. Samuti läbid turunduse meistriklassi ning omandad oskused müügi ja kliendisuhete juhtimiseks. Erialane tulevik on helge – turundamist ja juhtimist läheb tarvis kõikjal, Eestist Uus-Meremaani, äri-, avalikus ja kolmandas sektoris.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Personalijuhtimine

Personalijuhtimine on majandusülene valdkond. Sõltumata sektorist, ettevõtte suurusest ja tegevusvaldkonnast on personalitöö oluline osa iga organisatsiooni strateegilises juhtimises. Inimesed on asutuse kalleim vara, õige personalijuhtimine tagab ettevõtte edukuse ning seda ei saa teha robot. Seega võib kindlalt öelda, et personalijuhtimine ei ole niisugune eriala, mille lähemas tulevikus suudaks ära teha tehisintellekt. Õppekavas keskendutakse teadmiste-oskuste andmisele, mis seotud personalijuhtimise põhifunktsioonide kvaliteetsema rakendamisega, mis tagavad nii avaliku, era- kui kolmanda sektori organisatsioonide jätkusuutlikkuse ja parema konkurentsivõime.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Rahvusvaheline ärikorraldus

Oled bioloogiaharidusega direktor? Ajaloodiplomiga ettevõtja? See õppekava on mõeldud neile ärijuhtidele, kelle bakalaureuseharidus ei sisaldanud majanduse ega ärikorralduse teemasid, kuid kes vajavad põhjalikumaid äri- ja juhtimisalaseid teadmisi. Saad siit laiapõhjalise majandushariduse ja süsteemsed ja praktilised, universaalsed teadmised ärist ja juhtimisest. Llisaks tugevad rahvusvahelised kultuuriteadmised ja hea inglise keele oskuse. Juhtimiskogemusega üliõpilastele mõeldud õppeained on koostatud eeldusega, et ülikoolis õpitu rakendatakse kohe ka praktikasse.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Rakenduslik majandusteadus

Tööturul on väga hinnatud töötajad, kes oskavad analüüsida majandusprobleeme, tegutsevad strateegiliselt ning langetavad põhjalikult läbimõeldud otsuseid. Kõike seda on võimalik omandada rakendusliku majandusteaduse magistriõppeprogrammis, kus süvened majandusprotsesside toimimisse ning õpid erinevaid majandusanalüüsi meetodeid. Meil on väga tihe koostöö nii era- kui avaliku sektoriga. Õpetamisesse on kaasatud nii rahvusvahelise tausta kui praktilise töökogemusega oma valdkonna tipud.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Tehnoloogia valitsemine ja digitaalsed muutused

Vajadus professionaalsete innovatsiooni ja muutuste eestvedajate ja juhtide järele on tulevikus ainult kasvamas. Tehnoloogiline areng teeb muutuste tsüklid ühiskonnas üha kiiremaks ja meie ette tõusevad pidevalt uued keerukad väljakutsed. Samuti on Eestil on üha suurem ambitsioon olla digitaliseerimise ja avaliku sektori innovatsiooni valdkonnas üks üleilmseid suunanäitajaid, mis loob pideva nõudluse innovatsiooni ja tehnoloogilist arengut mõistvate ekspertide järele. Nendele peamistele tehnoloogilis- majandusliku arengu ja digitaliseerimise võtmeküsimustele tehnoloogia valitsemise ja digitaalsete muutuste õppekava keskendubki.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Õigusteadus

TalTechi õigusteaduse magistriõppe eesmärgiks on koolitada uue põlvkonna juriste, kes tunnevad tehnoloogiaõiguse ja Euroopa õigusruumi tavasid ja praktikat. Me anname laialdased teadmised ühiskonna toimimisest ning õiguse ja õigluse küsimustest, arendame ühiskonna süstemaatilist tundmist, analüütilist mõtlemist ja argumentatsioonivõimet. Õpe toimub inglise keeles.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Ärirahandus ja majandusarvestus

TalTech on Eesti suurim arvestus- ja rahandusalase hariduse pakkuja ning õppekava on oma erialase süvaõppega Eestis ainulaadne – üliõpilaste seas populaarne ning suurepäraseks hinnatud ka rahvusvaheliste ekspertide poolt. Ärirahanduse ja majandusarvestuse kaval õppides saadud teoreetilised teadmised ja metoodilised oskused teevad sinust kõrgelt kvalifitseeritud spetsialisti, keda vajavad nii finantssektori ettevõtted kui ettevõtete-asutuste majandusüksused. Lisaks anname sulle süsteemse mõtlemise ning analüüsi- ja diskuteerimisoskused, mis aitavad sul edukalt tegutseda kaasaegses rahvusvahelises ärikeskkonnas või jätkata õpinguid doktoriõppes.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Public Sector Innovation and e-governance (TalTechi, Leuveni ja Münsteri ülikooli ühisõppekava, vastuvõtt Leuveni ülikoolis)

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Avaliku sektori innovatsioon ja e-valitsemine

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!