FB Pixel Loodusteaduskond – TalTech

Tahad nihutada paigast kõige teadaoleva piirid?

TalTechi loodusteaduskonnas jõuad avastusteni, millega muuta maailma.

Tutvu erialadega

Fakt: 10 minutiga vabaneb orkaanis rohkem energiat kui on kogu maailma tuumaenergiavaru.

Tutvu erialadega

Rakendusfüüsika

Rakendusfüüsika õppekava on suurepärane valik, kui huvitud uute ja innovatiivsete lahenduste loomisest. Siit saad interdistsiplinaarse hariduse, mis annab sulle analüütilise mõtlemise ja probleemilahendamise oskuse, mida hindavad väga erinevate valdkondade tööandjad. Rakendusfüüsika on hea valik ka siis, kui tahad õppida mõnd inseneriala, kuid sa pole veel päris kindel, millist täpsemalt. Rakendusfüüsika erialal, saad kolme aasta jooksul sedavõrd universaalsed teadmised, et sinu edasiõppimisvõimalustel pole sisuliselt piire – meteoroloogiast materjaliteaduseni, biofüüsikast okeanograafiani, majandusfüüsikast osakestefüüsikani.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Maapõueressursid

Maapõueressursid, see on metallimaagid, ehitusmaavarad, maa-alune keskkond, millesse rajada tunneleid või hüdropumplaid, ning lisaks veel mõnedki maa-alused varad, mida me täna tarbime või tulevikus avastada võime. Ei ole kahtlust, et tegemist on tulevikuerialaga. Tehnoloogiate areng, sh taastuvenergeetika võidukäik, saab toimuda ainult siis, kui inimestel on piisvalt toormeid, et uusi tehnoloogiaid luua.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia

Sa oled loomult uudishimulik ja esitad sageli maailma kohta küsimusi „miks“ ja „kuidas“? Sind huvitavad loodus- ja reaalteadused? „Rakett69“ on üks sinu lemmiksaadetest? Rakenduskeemia ja geenitehnoloogia on avanud täiesti uusi silmapiire meditsiinist tööstuse ja põllumajanduseni. Pakume sulle võimalust sukelduda tippteadusse ning teadus- ja tehnoloogiasaavutuste ülipõnevasse maailma. TalTechi rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia eriala lõpetajana on sulle avatud üle kümne magistrikava Eesti ülikoolides ning lugematu hulk välismaal.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Maapõueressursid

Kõik seitse miljardit inimest sel planeedil on rohkemal või vähemal määral tarbijad ja suur osa vajalikest ressurssidest tuleb maakera seest. Kergesti kaevandatavate maavarade leiukohad on ammendumas ja maapõuespetsialistide järele on vajadus nii meil kui mujal. Siin õpivad tuleviku geoloogid ja mäenduse spetsialistid loodus- ja tehnikateadustele tuginedes juhtima ja arendama maapõueressursside kasutuselevõttu ja jätkusuutlikku tarbimist. Samuti avastama ja uurima uusi maapõueressursse, vähendama maapõuekasutuse keskkonnamõjusid ning leidma uusi ja planeerima asjakohaseid loovaid insenerilahendusi. Arvesta ka praktikatega ettevõtetes, looduskeskkonnas ja kaevanduses nii Eestis kui lähiriikides.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Rakendusfüüsika

Rakendusfüüsika magistrikava on mõeldud neile, kes on huvitatud innovatiivsete lahenduste loomisest teadusmahukates ettevõtetes ja projektides. Programm pakub interdistsiplinaarset haridust, mis sisaldab inseneriteadust, füüsikat, matemaatikat, füüsikalist okeanograafiat ja atmosfäärifüüsikat. Õpe ühendab seega teoreetilise teaduse praktiliste väljunditega. Valida saab kahe peaeriala vahel: matemaatika ja füüsika ning okeanograafia ja meteoroloogia. Õpe toimub inglise keeles.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Rakenduskeemia ja biotehnoloogia (sisaldab geenitehnoloogia peaeriala)

Rakenduskeemia ja biotehnoloogia õppekava on mõeldud eeskätt neile, kes on bakalaureuseõppes läbinud üldettevalmistuse keemia, biotehnoloogia, geenitehnoloogia, molekulaarbioloogia või biokeemia valdkonnas. Õppe põhirõhk on keemia ja bioteaduste valikainetel ning praktiliste oskuste omandamisel. Töö laboris ja lõputöö tegemine annavad sulle võimaluse põhjalikult tutvuda teadusliku uurimistööga. Lõpetajale antakse loodusteaduse magistrikraad – sellega oled tegija nii keemia kui ka biotehnoloogia valdkondades.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Toidutehnoloogia ja –arendus

Sind huvitab, mis meie söögilauda katab, kuidas toitu toodetakse ja soovid valdkonda süvitsi tundma õppida? Sul on juba olemas baasteadmised toidutehnoloogiast, keemiast, bio- või geenitehnoloogiast? Toidutehnika ja –arenduse magistrikava valmistab ette spetsialiste töötamaks toidusektoris – nii tootmises, tootearenduses, kvaliteedikontrollis, riigiasutustes kui ka teaduses. Tuleb aga märkida, et õppekavas on palju valikaineid, et saaksid õppida just sind huvitavaid erialateadmisi.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!