FB Pixel IT-teaduskond – TalTech

Kirjuta ise oma tulevikule stsenaarium!

Eesti IT-kompetentsi keskuses saad õppida kõiki IT valdkondi tipptasemel. TalTechi IT-teaduskonnas astud tulevikku juba täna.

Tutvu erialadega

Fakt: Hawaii liigub igal aastal 10 cm Jaapani poole.

Tutvu erialadega

Informaatika

Tahaksid süvitsi mõista kaasaegsete IT-süsteemide ülesehitust ja toimimist? Sooviksid olla see, kes töötab välja uudseid ja nutikaid tarkvaralahendusi? Kui tunned huvi IT vastu ja saad matemaatikaga hästi läbi, siis uuri lähemalt, mida informaatika õppekaval sulle pakkuda on! Informaatika eriala teeb sinust tulevikus tarkvaraeksperdi, kes suudab ka keerulisest tehnoloogiaprobleemist loominguliselt mõelda ja sellele tarkvaralise lahenduse leida.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

IT-süsteemide arendus

Mitmed tehnoloogia- ja iduettevõtjad on tunnistanud, et Eestis on täna puudu umbes 1000-3000 heal tasemel arendajat. IT-süsteemide arenduse õppekava põhjal just selliseid hinnatud spetsialiste õpetataksegi. See on eriala, mille lõpetajate keskmine palk on võrreldes riigi keskmisega vähemalt kahe- kolmekordne ning mille läbinutel on tee valla väga paljudesse tehnoloogiaettevõtetesse. Tee kindel investeering oma tulevikku ning tule õppima IT-süsteemide arendust!

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

IT-süsteemide administreerimine

IT-süsteemid on iga ettevõtte “südameks”, mille töövõime mõjutab kogu ettevõtte toimimist. Neid süsteeme on vaja juhtida ning ettevõtte ellujäämise küsimuseks on paljuski nende täpne ja selge töötamine. Kui sind huvitab IT ning soovid õppida praktilist eriala, mis tagab tulevikus ka tubli sissetuleku, siis uuri lähemalt, mida IT-süsteemide administreerimise õppekaval sulle pakkuda on!

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Küberturbe tehnoloogiad

Arvutite ja infotehnoloogiliste lahenduste integreerimine teistesse süsteemidesse kasvab plahvatuslikult – mõtle näiteks kasvõi asjade interneti, tarkade majade või isesõitvate autode peale. Üliolulised objektid on ka riiklikult elutähtsad IT-süsteemid, olgu selleks siis infotehnoloogia juhitav elektritaristu või side- ja kommunikatsioonivõrk. Küberruumi turvalisus mõjutab üha otsesemalt reaalse maailma toimimist. Kui tahaksid tulevikus olla kübermaailma kõrgelt hinnatud valvur ja korrakaitsja, tule õpi küberturbe tehnoloogiaid! Õpe toimub inglise keeles.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Riistvara arendus ja programmeerimine

Sulle ei piisa ainult äppide ja programmide kasutamisest, vaid tahaksid ise luua uusi programme, süsteeme ja leiutada lahendusi, mis võivad maailma muuta? Riistvara arenduse ja programmeerimise õppekava annab Sulle oskused planeerida, projekteerida, arendada ja hooldada arvutipõhiseid infotöötlus- ja elektroonikasüsteeme, juhtimis- ja kommunikatsioonisüsteeme ning vastavaid seadmeid. Riistvara arenduse ja programmeerimise eriala annab Sulle teadmised nii riistvarast kui tarkvarast.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Äriinfotehnoloogia

Ettevõtete juhid kurdavad sageli, et nende jaoks on IT-inimeste jutt kui hiina keel, millest parimal juhul suudetakse mõista veerandit. Sama kurdavad IT-inimesed – ettevõtete juhtide jutust on täiesti võimatu aru saada, mida IT-lt oodatakse. Äriinfotehnoloogia õpetab neid mõlemaid keeli – nii suudad Sa aru saada ettevõtete ja organisatsioonide ärilistest vajadustest ning tõlkida need IT-inimeste jaoks arusaadavasse keelepruuki ning vastupidi. Äriinfotehnoloogia eriala annab Sulle oskuse teha majanduslikult perspektiivikaid IT-lahendusi ja –rakendusi. Ning jah, arvasid õigesti, kogenud süsteemiarendaja või IT-projektijuhi palk on väga korralik.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Meditsiinitehnika ja -füüsika

Kui ambitsioonikus on Sinu DNAs, panusta kõige tormilisema arenguga valdkonnale.
Meditsiinitehnika ja -füüsika magistrina oled tulevikuks valmis. See eriala ühendab insenerialad, füüsika, bioloogia ja meditsiini, samas on suurendatud sidusust IT-valdkonnaga arvestades kaasaegse digitaliseeritud tervishoiusüsteemi vajadusi. Õppekavalt saad spetsiifilise meditsiinitehnika- ja terviseinseneeria alase hariduse.
Tegemist ei ole meditsiinilise erialaga, vaid inseneriõppega, ning ainuke tulevane väljund ei ole haiglas töötamine, vaid selle eriala vilistlastelt oodatakse eelkõige innovaatiliste tehniliste lahenduste väljamõtlemist, mida saab kasutada ka igapäevaelus.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Arvutisüsteemid

Kui programmeerimisest jääb sulle väheks ja tunned, et tahad IT-valdkonnas palju rohkem ära teha, siis tutvu arvutisüsteemide õppekavaga kindlasti edasi. Siin saab sinust laia silmaringiga tippspetsialist, kes suudab mõista, formuleerida ja lahendada arvutitel põhinevate süsteemide loomise, arendamise ja haldamisega seotud keerukaid ülesandeid. Seda just sellepärast, et tänased tõeliselt head arvutisüsteemid on ammu kolinud internetti, selleks et sinna jääda ja kasutada toimimiseks muuhulgas laialdaselt näiteks 5G jm superkaasaegseid platvorme. Eriotstarbelise arvutisüsteemi suurepärane näide/arendus on ju ka meie ülikooli Iseauto! Meie lõpetajad töötavad kõige suuremat väljakutset pakkuvatel IT-aladel! Õpe toimub inglise keeles.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Digimuutused ettevõttes

Kas vahel tundub, et tehnoloogilised võimalused kasvavad üle pea ja muutuvad liiga kiiresti, et neil järge pidada? Kas VR, AI, IoT, Big Data või mõni muu digitehnoloogia leiab üha sagedamini ära märkimist sinu ettevõtlusvaldkonna kontekstis? Digitehnoloogiad on raputanud juba mitmeid sektoreid ja ilmuvad välja üha uutes kohtades, kus seni neil rakendust polnud. Digimuutused ettevõttes üheaastane õppekava on kokku pandud spetsiaalselt sulle, kui oled mitte-IT sektori ettevõtte juht või juhtivtöötaja ning vajad oma firma töö korraldamisel ning kavandamisel paremat arusaamist info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate ehk digitehnoloogiate kasutamise võimalustest ning riskidest.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

E-riigi tehnoloogiad ja teenused

Digiriigi areng, sealhulgas uute teenuste käivitamine ning tehnoloogiliste võimaluste kaasajastamine on lähiaastate infoühiskonna arengu peamised suunad. Tehnoloogilised muudatused mõjutavad kõiki majandusharusid ja ettevõtteid, nii avalikku kui erasektorit. Oskused ja teadmised digiriigi tehnoloogiatest ja teenustest, innovatsioonist ja e-valitsemisest ning selle õiguslikust keskkonnast võimaldavad teha karjääri nii avalikus kui erasektoris, samuti rahvusvahelistes organisatsioonides. Tule õppima, kui soovid olla digiriigi tehnoloogiliste arengute eesliinil ning juhtida e-riigi infosüsteemide ja tarkvara arendusi. Õpe toimub inglise keeles.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

E-tervis

E-tervise lahendused on olulisemad kui kunagi varem. Lisaks vananevale rahvastikule esitavad erinevad lokaalsed ja globaalsed tervisekriisid erinevaid väljakutseid tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks. Seetõttu on kasvavalt olulised digitaalsed tehnoloogiad, mis aitavad pakkuda ravi kaugelt, ennetada haigusi, analüüsida suurandmeid või ennustada tuleviku terviseriske. Targalt juurutatud e-tervise tehnoloogiad muudavad tervishoidu kvaliteetsemaks ja kättesaadavamaks. E-tervise õppekava koolitab seetõttu tervishoiu muudatuste juhte – inimesi, kes oskavad uusi digitaalseid tervishoiu tehnoloogiaid välja töötada ja edukalt kasutusse viia. See rahvusvaheline õppekava annab interdistsiplinaarsed teadmised ja oskused innovatsioonist ning digitaalsete lahenduste juurutamisest tervishoius. Siit saavad alguse uued tehnoloogia-idud ja kõrgetasemelised teadustööd. Meie lõpetajad on asutanud ettevõtteid, töötavad teadusmaailmas ja start-up'ides, tervishoiuasutustes ja riigisektoris. Meie lõpetajaid ühendab missioon muuta tervishoid targa digitaliseerimisega tulevikukindlaks! Õpe toimub inglise keeles.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Elektroonika ja kommunikatsioonitehnoloogiad

Elektroonika ja kommunikatsioonitehnoloogiate (Communicative Electronics) õppekava eesmärgiks on koolitada spetsialiste, kes oskavad uurida ja luua arukaid elektroonseid tehissüsteeme ja nende komponente, tunnevad nende elektrilisi ja füüsikalisi tööprintsiipe, kommunikatsioonitehnikat, signaalitöötlust ja valmistamistehnoloogiaid. Vastavalt eriõppe valikutele saavad üliõpilased spetsialiseeruda kommunikatsiooni elektroonika või kognitiivsete seadmete ja süsteemide projekteerimisele, rakendamisele, haldamisele ja arendamisele. Õpe toimub inglise keeles.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Informaatika

TalTechis magistritasemel informaatika õppimine annab tarkvaraarenduse oskusega spetsialistile lisateadmised kaasaegsetest tarkvaratehnoloogiatest ning oskused teha keerulisemaid arendustöid. See on tarkvaraarenduse meistriklass! Informaatika magistriõpe eeldab sisseastujalt IKT bakalaureusekraadi või sellele lähedase valdkonna haridust, programmeerimisoskust ning ka mõningast tarkvaraarenduse kogemust. Kuna osad loengud toimuvad inglise keeles, peaksid seda valdama heal tasemel.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Infosüsteemide analüüs ja kavandamine

Viimastel aastatel on tarkvaraarenduses toimunud suured muudatused. Kui seni oodati tarkvaraarendajalt programmeerimiseks tarvilikke teadmisi (nt programmeerimiskeeled) ja erinevate programmeerimistehnikate valdamist, siis tänu võimsate instrumentaalvahendite arengule on vahetu kodeerimine asendunud disaini ning arhitektuuri analüüsimise ja projekteerimisega. Analüütikute töö tõhusus on eelduseks kogu järgnevale tarkvaraarendusele.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Küberkaitse

Cybersecurity ehk küberkaitse õppekava on TalTechi ja TÜ ühendõppekava, kus tudengid võtavad kursuseid mõlemast ülikoolist. Küberkaitse ja digitaalse ekspertiisi peaerialade õpe toimub valdavalt Tallinnas ning krüptograafia peaeriala õpe toimub valdavalt Tartus. Õppekava eesmärk on anda laiapõhjalised teadmised infosüsteemide turvalisusest ning erialased oskused vastavalt valitud peaerialale. Eriala annab hea ettevalmistuse töötamiseks küberkaitse sektoris, kus edu aluseks on erinevate spetsialistide koostöö. Õppetöö toimub inglise keeles.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Äriinfotehnoloogia

Homsed IT-juhid ja spetsialistid vajavad teadmisi, mis aitavad neil ettevõtte eesmärkide saavutamiseks IT-d uuenduslikult rakendada. Äriinfotehnoloogia magistriõppekava valmistabki ette just selliseid IT-vanemspetsialiste. Äriinfotehnoloogia spetsialisti peamiseks igapäevaseks ülesandeks on kavandada IT-lahendusi, mis muudaksid tööandja või klientide töö kiiremaks, tulemuslikumaks ja veavabamaks. Et oma tööd hästi teha, tuleb põhjalikult tunda erinevaid tehnoloogiaid, sh (suur)andmete töötlemist ning pilvepõhiseid ärilahenduste ökosüsteeme, ja osata koostada IT-lahenduste prototüüpe. Teisalt aga mõista ettevõtluse ja organisatsiooni toimimise ja juhtimise aluseid, osata äriinimestega neile mõistetavas keeles rääkida ning tegeleda ettevõtete digitaliseerimise ja IT-innovatsiooniga. Äriinfotehnoloogia magistrikava lõpetajatel on potentsiaali areneda ettevõtte IT tippjuhiks.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Tarkvaratehnika

TalTechi ja Tartu ülikooli ühisõppekava, vastuvõtt toimub TÜs.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!