FB Pixel Inseneriteaduskond – TalTech

Soovid leiutada midagi täiesti uut ja muuta inimeste elusid?

Pane oma võimed tuleviku heaks tööle TalTechi inseneriteaduskonnas.

Tutvu erialadega

Fakt: Kõrgeim laboris saavutatud temperatuur on 511,000,000 C°

Tutvu erialadega

Keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia

Tehnoloogiate arengus toimuvad kiired ja olulised muutused. Ühelt poolt on need seotud loodusressursside kahanemise ja keskkonnaprobleemide süvenemisega, teisalt inimkonna keskkonnateadlikkuse kasvuga ja vajadusega ressursse säästlikult kasutada. Kui sa soovid tulevikus neid muutusi positiivselt suunata ning olla tööturul nõutud spetsialist, siis keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia õppekava annab sulle selleks tugeva aluse.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Arhitektuur (integreeritud õpe)

Soovid kujundada meid ümbritsevat linnaruumi ja tulevast elukeskkonda? Oled unistanud projekteerida kõrghooneid või disainida peensusteni läbimõeldud arhitektuurseid detaile? Sind huvitavad ruum, vorm ja valgus ning sooviksid siduda oma loomingulised ideed kaasaegsete innovaatiliste lahendustega? Kui nii, siis tule uuri lähemalt, mida TalTechi arhitektuuri erialal sinu tulevikule pakkuda on!

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine (integreeritud õpe)

Ehitusinseneri töö on kodude ja töökohtade rajamine. Ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise eriala hõlmab väikeelamuid kui ka pilvelõhkujaid. Keerukatest tööstushoonetest rääkimata. Kui näed enda tulevikku ehitusvaldkonnas, siis ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise eriala on kindel ja tulus investeering.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Hoonete sisekliima ja veetehnika (integreeritud õpe)

Hoone fassaadi all on sadu torusid ja keerulisi süsteeme, mis juhivad puhast vett sisse ja reovett välja, ventileerivad õhku ja reguleerivad temperatuuri. See kõik tagab, et hoone sisemus oleks inimestele meeldiv, tervislik ja loodust säästev keskkond. Kui see väljakutse on just sinu jaoks, siis uuri lähemalt, mida hoonete sisekliima ja veetehnika erialal on sulle pakkuda.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Elektroenergeetika ja mehhatroonika

Millistest allikatest saame energiat aastal 2050? Kas juhtmevaba elektrivarustus on võimalik? Kuidas ehitada drooni, mis kannaks inimest? Homse päeva tehnoloogiate (arukad elektrivõrgud, täiesti roheline energiatootmine, ümbrust tunnetavad robotid, iseseisvalt orienteeruvad droonid ning liikurseadmed, täisautomaatsed alajaamad, kõrgtehnoloogilised hooned, nutikad kodusüsteemid jpm) loojaks ja haldajaks kujunemiseks on see eriala sulle sobivaim. Ühendame siin peenmehhaanika ja energeetika, kõrgtehnoloogilise elektroonika, automaatikavahendite ja infotehnoloogia võimalused.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Integreeritud tehnoloogiad

Inseneridel on tehnoloogiaühiskonnas oluline roll, kus tuleb orienteeruda nii kõrgtehnoloogilistes materjalides kui ka mehitamata õhusõidukite värvikirevas maailmas. Üha enam on tarvis insenere, kes suudavad oma teadmisi ning oskusi siduda äri- ja protsessijuhtimise, tootearenduse, disaini ja tootmisega. Seda kõike integreeritud tehnoloogiate erialal ka õpetatakse!

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Materjalitehnoloogia

Kas oled vahel mõelnud sellise nurga alt, et inimkonna suurimad saavutused või avastused on paljuski seotud just elukeskkonna materjalidega? Tekstiilkiudude kasutuselevõtt on inimestele andnud võimaluse end vastupidavate rõivastega katta ja asustada Maa jahedamaid piirkondi. Metallid ja keraamika on muutnud tarvikud vastupidavamaks ning töövahendid tootlikumaks. Plastid aga pole nende õigel kasutamisel keskkonnaprobleem, nagu valdavalt arvatakse, vaid on loonud uue standardi ehituses, põllumajanduses, meditsiinis, hügieenis ning transpordis. Funktsionaalsed materjalid muudavad energia kogumise ja salvestamise efektiivsemaks ning võivad meid päästa globaalsest soojenemisest.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Tootearendus ja robootika

Sul on lennukaid ideid ja tehnilist taipu? Sind huvitab, kuidas töötavad kaasaegsed digitehased? Kui näiteks mehitamata autode arendamine, juhtimine ja tootmine ning innovatsioon tundub olevat midagi just sulle, siis uuri edasi, mida tootearenduse ja robootika erialal sinu tulevikule pakkuda on.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Teedeehitus ja geodeesia (integreeritud õpe)

Riigi majanduse aluseks on eelkõige infrastruktuur: teed, sillad, tunnelid, raudteed, lennujaamad ja sadamad, milleta ei pääse inimesed liikuma ega jõua kaubad tarbijani. Taristu oli, on ja jääb meie igapäevase toimetuleku esmaseks, lausa hädavajalikuks eelduseks. Kui tahad kaasa rääkida taristu arengute homse päeva juures, siis uuri lähemalt, mida on sulle pakkuda teedeehituse ja geodeesia erialal.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Rohelised energiatehnoloogiad

Kui Sind huvitab tõeliselt roheline energeetika ja põnevad inseneriülesanded ning tahad anda oma panuse eesti rohepöördesse, siis see magistriõppeprogramm on sinu jaoks. Päikese- tuule- ja vesinikuenergiatehnoloogiad – just need kolm rohelist energiatehnoloogiat on õppekava fookuses, olles võtmetehnoloogiateks suuremate valdkondade elektrifitseerimisel taastuvenergia abil. Uue programmi alus on TalTechi materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi, elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi ning keemilise ja kioloogilise füüsika instituudi tippteadus ning tugev koostöö valdkonna ettevõtlusega roheliste energiatehnoloogiate alal, mis tagab õppijale parimad olemasolevad teadmised ja praktilised oskused.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Energiamuundus- ja juhtimissüsteemid

Tänu tehnoloogia arengule, elektri hajatootmisele ja taastuvenergia kasutuselevõtule on energeetikas tekkimas tarkvõrgud, mis ühendavad endas elektri ja infotehnoloogia ning muudavad kogu energiamaailma üheks tervikuks. Energeetika on valdkond, mis on riigi ja majanduse toimimise alustala. Lisaks majanduslikule otstarbekusele on vaja arvestada riigi julgeoleku-, keskkonna- kui sotsiaalpoliitiliste otsustega, aga ka Euroopa Liidu poliitikatega. TalTechis on elektri- ja energeetikaalane haridus ja teadus pikkade traditsioonidega, ulatudes ülikooli asutamisaega 1918. aastal. Täna on TalTech selles valdkonnas Eesti juhtiv ülikool ja kompetentsikeskus.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Disaini ja tehnoloogia tulevik

Eduka innovatsiooni eelduseks on loov ja avatud maailmavaade kombineerituna erialase, kultuurilise ja intellektuaalse mitmekesisusega. Seepärast valmistamegi sellel õppekaval ette innovaatoreid, disaini ja inseneeria professionaale, kes on võimelised algatama ja ellu viima sotsiaalset ning majanduslikku kasu loovaid uute toote- või teenusekontseptsioonide arendusprotsesse. Selle õppekava lõpetajad on multitalentid, kes ühtaegu on nii kunstimeelega loojad kui täppistehnilised arvestajad. Õppekava on unikaalne, kuna on Eesti Kunstiakadeemia ja TalTechi koostöös valminud rahvusvaheline programm.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Elektroenergeetika

Energeetika valdkond on riigi ja majanduse toimimise üheks alustalaks, millest tulenevalt on selle eriala lõpetajate järele alati vajadust. Lisaks on infotehnoloogia kasutamine energeetika valdkonnas muutunud järjest olulisemaks ja vajadus inseneride järele, kes mõistaksid sellega seotuid põhimõtteid, on suur. Elektroenergeetika magistriõppes on põhirõhk valdkonna süvateadmiste omandamisel ja nende rakendamisel tänapäeva energiasüsteemides. Saad laialdased teadmised tänapäeva energiasüsteemide kasutamisest, juhtimisest, kaitsmisest ja arengusuundadest tulevikus.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Energiatehnoloogia ja soojusenergeetika

Meie kliimas on normaalseks elutegevuseks vaja soojus- ja elektrienergiat. See eriala annab kõik vajalikud alus- ja inseneriteadmised nii elektrijaamade, soojusvarustussüsteemide kui energiat kasutatavate seadmete töö kohta. Energeetika puhul tuleb arvestada selle eripärase positsiooniga majandusstruktuuris: andes elektri- ja soojusenergia näol vajaliku sisendi teistele majandusharudele (ning kogu ühiskonnale), on energeetika tootmismahud seotud majanduse energiamahukusega ning energiavajaduse dünaamikaga.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Hooned ja rajatised

Ehitus on majandusharu, kus insenerimõte ja –ettevalmistus omavad eriti olulist tähendust. Laiapõhjaliste teadmiste ja praktilise ettevalmistusega insener on suuteline leidma lahendusi ka ebastandardsetes olukordades, mis sageli iseloomustavad tänapäevaste keerukate ehitusprotsesside kulgemist. Hooned ja rajatised magistriõppekava on Eestis ainulaadne, kuna pakub ainsana võimalust omandada ehitusalane magistrikraad, mis on vajalik 7. taseme diplomeeritud inseneri kutse taotlemiseks. Ehitusvaldkond sobib inimesele, kes julgeb mõelda suurelt, ei karda vastutust ning omab ambitsiooni midagi silmale nähtavat ja käega katsutavat ära teha.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia

Me elame ajastul, mil keskkonnakaitse on põletav teema. Kuidas balansseerida sellel piiril, et loodus oleks kaitstud, teadus arendatud, ühiskond rahul ja elu kõikidele ohutu? Kui sul on soov anda oma panus keskkonnakaitsesse ning lahendada olemasolevaid probleeme uudseimate tehnoloogiatega, siis oled meie õppekava valides õigel teel. Ootame õppima TalTechi ja teiste Eesti ülikoolide tehnika- või loodusteaduste valdkonna bakalaureusekavade lõpetajaid.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Keskkonnatehnika ja juhtimine

Kumb on loodusele halvem: võtta jõuluks metsast maha kuusk või panna püsti tehas plastmasskuuskede tootmiseks? Tootmise mõju loodusele on suur ning seetõttu on tööstuses väga vaja selliseid spetsialiste, kel teadmised nii inseneri- kui keskkonnakaitse vallast. Õppekava keskmes ongi keskkonnakaitseprobleemid, aga süvendame ka õppija insener-tehnilisi ja majandusalaseid teadmisi.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Logistika

Kuni inimesed ja kaubad suurtel kiirustel hulgakaupa ühest kohast teise liiguvad, planeerivad logistikud juba uut sõitu. Kuidas leida parim viis tarneahela korraldamiseks? Või hoopis kuidas tagada ummikuvaba linn? Logistika all mõistetakse maismaa-, lennu-, mere- ja raudteetranspordi, kombineeritud vedude, laonduse, ostude ja hangete, jaotuse, klienditeeninduse ning informatsiooni liikumise korraldamist kogu tarneahela ulatuses, samuti linnaliikluse ja ühistranspordi planeerimist. Laiemas tähenduses on logistika aga mõttelaad, kompetentsus ja tegutsemisviis ettevõtte edukuse tagamiseks, ressursside paremaks kasutamiseks ja majanduse konkurentsivõime tõstmiseks.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Mehhatroonika

Sind huvitab töö kõrgtasemel nutikate süsteemide, robottehnika ja autonoomsete seadmete ning tehisintellekti juhitavate süsteemidega? Tahad mõista tehnilisi süsteeme nii teoorias kui praktikas ja luua veelgi nutikamaid seadmeid? Sel juhul oled õiges kohas. Mehhatroonika on sünergia infotehnoloogiast, elektroonikast, optikast ja mehaanikasüsteemidest ning üks dünaamilisemaid tehnikasuundi maailmas. Selle eesmärk on tehniliste süsteemide funktsionaalsete võimaluste täiustamine uute infotehnoloogiliste vahenditega ja uutel põhimõtetel töötavate seadmete loomine, rakendades tehisintellekti ja uusi andurite põhimõtteid ümbruse paremaks tajumiseks ja seadmete juhtimiseks programmeeritava elektroonika abil.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Puidu-, plasti- ja tekstiilitehnoloogia

35% Eesti töötleva tööstuse müügimahust moodustavad just puidu- ja mööbli-, kummi- ja plasti- ning tekstiili- ja rõivatööstuse allharud. Ekspordimahtude kasvu tõttu investeerivad ettevõtted tootmise laiendamisse, tehnoloogia arendamisse ja efektiivsuse kasvatamisse, mis omakorda on toonud kaasa suure nõudluse erialaste teadmistega spetsialistide järele. Vastavalt valitud suunale saad põhjalikud teadmised puidu- või plasti- või tekstiili ja rõivatööstuse materjalide ehituse, omaduste ja tehnoloogiate kohta.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Tootearendus ja tootmistehnika

Kas sul on tulnud ette olukordi, kus hoiad käes mõnda kasutajavaenulikult tehtud asjakest ning juurdled, kui palju paremini oleks võinud seda toodet konstrueerida? Samuti tead, et tööstuse tulevik on automatiseerimine ning soov selles innovatsioonis kaasa lüüa paneb sul silmad särama?
Kui jah, siis ootame sind edasi õppima tootearenduse ja tootmistehnika magistrikavale. Peaerialasid on kaks, mõlemal saab õppida nii statsionaarses kui kaugõppes: tootearendus ning tootmistehnika ja robootika.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Tööstustehnika ja juhtimine

Tööstustehnika ja juhtimise magistrikava keskendub eeskätt tehnikateadustele, kuid tudeng saab lisaks head teadmised ka majanduse, innovatsiooni ja juhtimise valdkondadest. TalTechi õppeprogramm pakub parimaid võimalusi kujundamaks end rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliseks tööstuse tootmisjuhiks. Ootame õppima neid, kellel on olemas bakalaureusekraad masinaehituses, tootmistehnikas või ärijuhtimises. Samuti sobib rakenduskõrghariduse diplom koos vastavate täiendavate ainete läbimise kinnitusega.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Tööstusökoloogia (Tartu)

Meie planeedi ressursse on vaja hallata efektiivselt kogu nende eluea vältel, alates tootmisest ja tarbimisest kuni jäätmekäitluse ja taaskasutuseni. Tule õppima eriala, mis on mitmekülgne, erakordselt huvitav ja tööturul väga oodatud! Euroopa Liidus ja Eestis on ettevõtted rakendamas tööstusökoloogia põhimõtete alusel loodud ringmajanduse ärimudelit. See koosneb tootmis- ja tarbimissüsteemidest, milles tekib võimalikult vähe kadusid ja kus kogu ressurss läheb taaskasutusse, ringlusse või uute toodete tootmisse.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Keemiatehnoloogia

Enamik meie igapäevaelus kasutatavaid materjale, sealhulgas kütused, ravimid, toiduained ja olmekemikaalid on tänapäeval vähemal või suuremal määral seotud keemiatööstusega. Rohelised keemiatehnoloogiad aitavad aga ennetada keskkonnasaastamist, sünteesida biolagunevaid aineid või keskkonnasõbralikke materjale. Kaasaegsed keemiatehnoloogiad arenevad väga kiiresti. Just sina võid saada selleks tehnoloogiks, kes aitab luua esimese vetikatest tehtud biokütuse või leiab viisi reovee töötlemiseks nii, et seda kõlbaks joogiveena kasutada. Keemiatehnoloogiaga seotud erialad kuuluvad maailmas kümne kõige nõutavama hulka ja väljavaated karjääriks on väga head. Tule saa endale elukutse, mida oskavad vähesed, aga vajavad paljud!

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine

Kõik mehhanismid – köögikombainidest robotiteni, võidusõiduautodest kosmoselaevadeni – koosnevad lihtsamatest ja keerukamatest detailidest, mille loomiseks on vaja teadmisi nii traditsioonilistest kui ka uusimatest tehnoloogiatest. Antud eriala annab sulle laiapõhjalise tehnikahariduse ning võimaluse valida, kas õppida süvendatult masinaehitustehnoloogiat või energiatehnika. Masinaehitustehnoloogias õpid selgeks joonestusprogrammid, projekteerimise, aga ka ehitad valmis masinaid. Kui õpid energiatehnikat, uurid energiavarusid, kuidas energiat muundada, saada elektrit või soojust ja kuidas neid tarbijani edastada. Lisaks võid valida ka mäenduse õppeained kui soovid teada, kuidas saada maapõuest loodust säästvaid tehnoloogiaid kasutades kätte maavarasid. Lõpetajad leiavad tööd keskastme juhi või spetsialistina masinaehitus-, energeetika- ja mäendusettevõtetes.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Telemaatika ja arukad süsteemid

Kui tuled õppima telemaatikat ja arukaid süsteeme, saad selgeks, millised on intelligentsed lahendused ja innovaatilised tehnoloogiad ning kuidas neid programmeerida ja arendada. Omandatud teadmistega õpid looma nutikaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT) lahendusi. See on kindel investeering sinu tulevikku, sest IKT oskusi läheb varsti tarvis pea kõikides eluvaldkondades.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!

Meretehnika ja väikelaevaehitus

Meretehnika ja väikelaevaehituse õpe on sinu võimalus saada meretehnika inseneriks, kes valdab meretehnika ja laevaehituse tehnoloogiaid ja materjale ning tunneb tootearendust ja tootmist meretööstuses. Väikelaev on kuni 24-meetrine laev – õpingutes käsitletakse nii lõbusõidualuseid kui ka suuri ja võimekaid töölaevu, mida kasutatakse piirivalves, päästetöödel, avamererajatiste teenindamisel ja paljudes teistes nõudlikes ülesannetes. Need pole sugugi puidust käsitööpaadid – ei, meie väikelaevad on keerukat tehnoloogiat kasutavad metall- või komposiitalused! Õpingute käigus on võimalik saada nii väikelaevajuhi väljaõpe kui ka purjetamise põhioskused, nii on paljud tudengid ka ise väikelaevade aktiivsed kasutajad.

Loe lähemalt Esita avaldus juba täna!