FB Pixel Esileht 2021 – TalTech
hi

TEADUSKONNAD

Inseneriteaduskond

Meie teaduskonna lõpetajad on tõelised insenerid, leiutajad, innovaatorid ning ettevõttejuhid, kelle ülesandeks on kujundada tulevikutehnoloogiad. Juba täna on selliste inimeste järele tõsine nõudlus – töökohti pakutakse tunduvalt rohkem, kui on lõpetajaid. Tule õppima inseneriteaduskonda ja teed seeläbi kindla investeeringu oma tulevikku!
Tutvu õppekavadega

Loodusteaduskond

21. sajandi makro-, mikro- ning nanotehnoloogiad nõuavad kõrget kompetentsi füüsikas, keemias ja bioloogias. Loodusteaduskonna nelja instituuti (keemia ja biotehnoloogia, geoloogia, küberneetika ja meresüsteemide instituut) on koondunud ülikooli loodusteaduste alane kompetents. Meie kolm mitmekülgset õppekava pakuvad lõpetajatele võimalust jätkata nii akadeemilisema kui praktilisema suunitlusega magistriõppes või asuda pärast kolmeaastast bakalaureuseõpet erialasele tööle.
Tutvu õppekavadega

Majandusteaduskond

TalTechi uuenenud majandusteaduskonnast saad Eesti parima kõrghariduse majanduse, õiguse ja avaliku halduse valdkondades. Pöörame õppetöös võrdselt tähelepanu nii teoreetilistele teadmistele kui praktikas vajaminevatele oskustele. Meie õppejõududeks on rahvusvaheliselt tunnustatud tippteadlased ning oma valdkonna silmapaistvad praktikud Eestist ja välisriikidest. Tule õppima TalTechi majandusteaduskonda ja saad Eesti tööjõuturul kõrgelt hinnatud diplomi!
Tutvu õppekavadega

IT-teaduskond

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonna kiire areng mõjutab kõiki elualasid. IKT õppimine on seetõttu väga universaalne valik, mis jätab kõik võimalused hilisemaks kitsamaks spetsialiseerumiseks. Üliõpilastel on võimalik asuda õppima TalTechi ja IT Kolledži ühiselt välja töötatud õppekavade järgi, milles on ühendatud kolledži rakenduslikkus ja paindlikkus TalTechi teadusliku võimekusega. Meie tudengitele pakuvad juba õpingute ajal häid praktika- ning töökohti paljud Eesti ja välismaised ettevõtted. Nii on võimalik saada erialane töökogemus juba õpingute ajal.
Tutvu õppekavadega

Mereakadeemia

Eesti Mereakadeemia on ainus omalaadne merendusalast rakenduskõrgharidus-, magistri- ja doktoriõpet andev ning erialaseid uuringuid viljelev kompetentsikeskus Eestis. Merendussektor on väga lai – meritsi veetakse üle nelja viiendiku maailmas transporditavast kaubast ja sektori edukaks toimimiseks nii merel kui maal on vaja kompetentsi, mida mereakadeemias õpetatavad erialad pakuvad. Meie lõpetajad on kõrgelt hinnatud ja tasustatud tippjuhid ning spetsialistid nii merel kui maal. Erialavalik ulatub laevajuhtimisest veeteede haldamise ja ohutuse korraldamiseni.
Tutvu õppekavadega
Rohkem häid nõuandeid ja argumente kuuled meie podcastisarjas. Vali mõni alljärgnevaist!


Podcaste on veel ja mitte vähe. Leia oma teema!

7 PÕHJUST, MIKS VALIDA JUST TALTECH

Kõigerahvusvahelisemülikool

TalTech on Eesti kõige rahvusvahelisem ülikool – meil on tudengeid, õppejõude, tippteadlasi ja eksperte kõikidest maailmajagudest, kokku ligi sajast erinevast riigist. See annab head eeldused juba stuudiumi ajal kasulike sidemete ja võrgustiku loomiseks. Lisaks võime uhkustada ka rahvusvaheliselt tunnustatud tugevate partnerülikoolidega, kuhu kõigil TalTechi õppuritel on võimalik vahetustudengitena õppima minna. Eriti tugeva aluspõhja oma tulevasele piiriülese karjäärile saab laduda mõnd ingliskeelset õppekava tudeerides – nii avad endale võimaluse õppida Eestis, kodumaalt lahkumata, aga rahvusvahelises keskkonnas.

Heapraktiline õpe

TalTechis, Eesti ainsas tehnoloogiaülikoolis, õpetatakse perspektiivikaid tulevikuerialasid, et lõpetajad võiksid tulevikus korda saata maailmamuutvaid tegusid. Akadeemilise hariduse juurde käivad loomulikult põhjalikud teoreetilised baasteadmised, kuid TalTechi õppes on väga suur ja tähtis roll praktilisel kogemusel, sünergial erinevate erialade vahel, koostööl ettevõtetega. Lektoritena on kaasatud on erasektori tugevaid praktikuid.

Innovatsioonikeskus Mektory viib kokku teadlased, üliõpilased ja ettevõtjad, et lahendada praktilisi tootearendusprobleeme ja genereerida tulevikku vaatavaid ideid. Ühtlasi on viimastel aastatel õppekavade koostamisel üha arvestatud ettevõtjate sisendiga ning tuginetud tööjõu prognoosidele.

Kõik selleks, et lõpetajate tulevane konkurentsivõime oleks maksimaalne.

AktiivneTudengielu

TalTechil on terviklik ülikoolilinnak, kus kõik vajalik on käe-jala juures – kaasaegsed ühiselamud, ülihead sportimisvõimalused kõige kõrgemates liigades mängivate esindusmees- ja naiskondadega ning aastaringselt tegutsevad kümned huvialaringid alates rahvatantsust kuni filmiklubini. Õppimine tehtud mugavaks ja kaasahaaravaks ning tudengielu on aktiivne ja võimalusterohke – igaüks leiab midagi. Veendu ise!

PÕNEV JATASUV TÖÖ

TalTech lõpetajatel on lihtne tööd leida, kuna TalTechis õpetatavate valdkondade spetsialistidest on tööturul suur puudus. TalTechi haridust hindavad kõrgelt tööandjad nii kodu- kui ka välismaal. Pole juhus, et suurel osal Eesti suurettevõtete juhtidest on taskus TalTechi diplom.

Haridusstatistika andmebaasi infole tuginedes on just Tallinna Tehnikaülikooli vilistlaste keskmine sissetulek Eesti ülikoolide lõpetajate võrdluses kõrgeim – umbkaudu 25% võrra. See on ülikooli teadliku valiku tulemus – õppekavade reformi käigus tegi TalTech kolm aastat tagasi julge otsuse sulgeda kõik õppeprogrammid, mille lõpetajate töötasu oli alla Eesti keskmise.

Soovid teada, mida räägivad edukad lõpetajaid ise?

NÄITA OMA

TEADMISI!

Kuigi vastuvõtt Tallinna Tehnikaülikooli on lävendipõhine, on õppekavasid, mis eeldavad ka erialaste teadmiste testi või vestlust. Sisseastumiskatsed toimuvad erialade kaupa neljal perioodil.

 • 1. periood:
  7.–13. veebruar
 • 2. periood:
  14.–27. märts
 • 3. periood:
  2.–8. mai
 • 4. periood:
  8.–12. juuli
SISSEASTUMISKATSETE INFO