FB Pixel TalTech – Sinu teejuht tippu!

MIDA ÕPPIDA?

INFORMAATIKA

Ootame tudengeid, kes soovivad saada ambitsioonikateks ning iseseisvateks tipp-tegijateks. Kujundame oskuseid ja kompetentsi, mis aitavad luua nutikat, usaldusväärset ja loodust säästvat tarkvara. Arendame andmeanalüüsi oskuseid ning nende kasutamist paremate ja targemate otsuste tegemiseks. Mõtestame lahti tehisintellekti ning robootika olemuse ning eetilise kasutamise.

Anna endale võimalus kujuneda robootika, andmekaeve või eetilise ning usaldusväärse tehisintellekti tulevikuloojaks.

AVASTA ROHKEM

MERENDUS (magistriõppekava)

TalTechi mereakadeemias õpitakse ja uuritakse palju põnevaid ja tulevikku suunatud valdkondi – nt autonoomseid laevu, tehisintellekti kasutamist merel, laevade keskkonnasõbralikumaks muutmise võimalusi jne. Uus tihti kõlav termin on sinimajandus – merekeskkonna majandamine nii, et selle käigus ühtlasi mere seisund paraneks. Kuid loomulikult ei saa merenduse puhul üle ega ümber ka mereveondusest ja -logistikast.

Merendus on üks kõige globaliseerunumaid ärisid maailmas. Saa inimeseks, kes viib selle uuele arengutasemele.

AVASTA ROHKEM

KESKKONNA-, ENERGIA- JA KEEMIATEHNOLOOGIA

Tegemist on erialaga, mis annab baasteadmised energia- ja keemiatehnoloogiatest ning nende mõjust keskkonnale – teadmised, millega on võimalik vähendada keskkonnamõjusid otseselt algallikate juures. Sinu võimuses on teha asumid ja tööstused nii targaks, et rohepööre toimub justkui iseenesest. 

Sinust võib saada inimene, kes võimaldab elutähtsaid teenuseid ka tulevikus – elektrit, sooja vett, puhast õhku. Ilma, et loodus kannataks. 

AVASTA ROHKEM

TOIDU- JA BIOTEHNOLOOGIA

Toidu- ja biotehnoloogia on üks tormilisemalt arenevaid uurimisvaldkondi ja selle ala spetsialiste vajab kogu maailm – alates kohalikes väiksematest ettevõtetest kuni rahvusvaheliste suurkorporatsioonide ning inimarengu mõtestamisega tegelevate institutsioonideni. Eesmärk on neil ühine – saavutada läbimurre jätkusuutlikus toidutootmises, vähendada toidu raiskamist, väärindada kõrvalsaadusi, luua tervislikke ja keskkonda säästvaid tooteid.

Kastist-välja jätkusuutlikke lahendusi toidutehnoloogia vallas ootab kogu planeedi kasvav elanikkond. Sinu pealehakkamine ja võimed leiavad kindlasti rakendust.

AVASTA ROHKEM

ÄRINDUS

Ärinduse õppekava eesmärk on arendada mõttemalle, mis toimiksid tõhusate tööriistadena ka näiteks kahekümne aasta pärast, kui tegevuskeskkond, võimalused ja probleemidki võivad olla oluliselt muutunud. Tänapäevane käsitlus ärist toetub üha enam jätkusuutlikkusele, mis tähendab, et äri ei pea panustama mitte ainult organisatsioonile, tema omanikele ja klientidele, vaid ka ühiskonnale.

Pane oma algatusvõime iseenda, ühiskonna ja jätkusuutliku tuleviku heaks tööle. Sinu eneseavastusretke toetavad tipptasemel õpe ja märkamatult tekkiv kasulik kontaktvõrgustik.

AVASTA ROHKEM

7 PÕHJUST, MIKS VALIDA JUST TALTECH

SINUST SAAB KESTLIKKUSE KINDLUSTAJA

Milline on tulevik? Tallinna Tehnikaülikooli teadlased panustavad igapäevaselt ringmajandusse, otsivad loodusressursside tõhusamaid kasutusvõimalusi, uurivad mereökoloogiat ja laevanduse süsinikdioksiidheitmete vähendamist. TalTech, kes on ise organisatsioonina sihiks võtnud täielikult kliimaneutraalseks muutumise aastaks 2035, tegeleb rohepöördega väga mitmel rindel, olles selle teema eestvedaja Eestis. Mõtle suurelt – miks ei võiks Sina olla omakorda nende protsesside võtmeisik ülikoolis – tudengina, magistirina, teadlase või vilistlasena.

PRAKTILINE SUHTLUSVÕRGUSTIK KOGU ELUKS

TalTechi ülikoolilinnak on oma kompaktsuses ja sünergilises toimimises ainulaadne Baltikumis. Kõik on lähedal, elu keeb – ja kuna Tallinna Tehnikaülikoolis õpib ja õpetab ka äärmiselt rahvusvaheline seltskond, siis tekib eluks vajalik suhtlusvõrgustik justkui iseenesest, lõbusa tudengielu kaasnähuna.

Sealsamas TalTechi linnakus asuvad ka innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory ning Tallinna Teaduspark Tehnopol, kus kohtuvad teadlased, üliõpilased ja ettevõtjad, et lahendada praktilisi tootearendusprobleeme ning genereerida uusi tulevikku vaatavaid ideid. See on Sinu jaoks suurepärane sisenemispunkt tööturule ja võimalus teha praktilist koostööd innovatsioonimeelsete ettevõtetega juba õpingute ajal.

MAGISTRINA VÕID MÕELDA VEEL SUUREMALT

Et mõista elu meie ümber, on vaja selgust enda sees. TalTechi magistrikraadiga saavutad korraga mõlemad eesmärgid. Elu meie ümber muutub aina komplitseeritumaks, tehnoloogiaga sammu pidamiseks on vaja õppida kauem ja minna veelgi enam süvitsi. 

Selleks, et laiendada magistrite rahvusvahelist haaret, on Tallinna Tehnikaülikool välja töötanud rahvusvahelised tasemeõppekavad eesmärgiga varustada lõpetajad teadmiste ja oskustega, mis teevad neist konkurentsivõimelised spetsialistid globaalse maailma multikultuurses keskkonnas. Õppimine paljurahvuselises tudengkonnas annab ainulaadse võimaluse saada rahvusvaheline suhtlus ja koostöökogemus kätte kodust kaugele minemata. Rahvusvahelise tasemeõppe õppekavad on akrediteeritud.

ÜKSKI HORISONT POLE LIIGA KAUGE

Olgu Sinu ambitsioonide horisont maade ja merede taga, maapõue sügavaimates soppides või hoopis kosmoses, TalTechi alati ajakohane ja ümbritsevat reaalsust arvestav erialade valik annab Sulle vahendid selleni jõudmiseks. Loodusteadustest füüsika ja matemaatikani, majandusest IT-ni, merendusest teede- ja sillaehituseni. Kõiki neid erinevaid distsipliine seob üheks see, et nad annavad Sulle suurepärase ettevalmistuse – Sinu ülesanne on vaid valida oma suund ja liikuma hakata.

MAAILMA MUUTEV TÖÖ PARIMA TASUGA

Pole saladus, et kõigi teiste avalik-õiguslike ülikoolide võrdluses saavad just TalTechi lõpetajad kõrgeimat töötasu. See on fakt, aga miks see nii on? See tähendab, et õppetöö on vaevanõudev, aga seeläbi ka kvaliteetne ja eluks igakülgselt ettevalmistav. Tipperialad IT-teaduskonnas on näiteks informaatika ja küberkaitse; inseneerias energiamuundus- ja juhtimissüsteemide, hoonete ja rajatiste ning tööstustehnika juhtimine. Tööandjad hindavad kõrgelt selliseid majandusteaduskonna vilistlasi, kes on lõpetanud tehnoloogia valitsemise ja digitaalsete muutuste, rakendusliku majandusteaduse, samuti juhtimise ja turunduse erialad. Loodusteadustest tõusevad esile rakendusfüüsika ja maapõueressursside erialad, Eesti Mereakadeemiast merenduse eriala. 

Leia oma tee, mõtle suurelt ja ära rahuldu vähesega! 

ÜKS UKS, KUUS ÜLIKOOLI

Astudes Tallinna Tehnikaülikooli, avad endale korraga ukse ka Müncheni Tehnikaülikooli, Eindhoveni Tehnikaülikooli, Taani Tehnikaülikooli, Tšehhi Tehnikaülikooli ja École Polytechnique’i nimelisse ülikooli Prantsusmaal. Kõik nimetatud koolid kuuluvad koos TalTechiga EuroTeQ tehnikakõrgkoolide koostööliitu. See loob Sulle, suurelt mõtlev ja ambitsioonikas sisseastuja, võimaluse õppida enda õppekava raames korraga kasvõi kõigis kuues erinevas tehnikaülikoolis. EuroTeQi poolt pakutavad mitmekülgseid õppeformaadid seovad endas teadustöö, innovatsiooni ning on teejuhiks interdistsiplinaarsete koostöösuhete loomiseks. EuroTeQ ülikooli lõpetajal on laiapõhjalised teadmised ja mis peamine – rahvusvaheline koostöökogemus, mida läheb Eesti-sugusest väikeriigist pärit helgetel peadel üha enam ja enam vaja. 

TARKADE LINNADE LOOJA

Targad hooned tagavad kasutaja heaolu märkamatult ning teevad seda väga väikese energiakuluga. Tuleviku linn toodab, salvestab ja tarbib energiat nii, et see on tarbijatele taskukohane ja keskkonnale sõbralik. Kohaliku taastuvenergia kasutamine, personaliseeritud teenustega elektrivõrgud ja nutikad alajaamad võimaldavad kärpida süsinikumahukat elektri tootmist. Tuleviku linnakeskkonna paremaks muutmiseks, uute energeetikalahenduste ja tehnoloogiate katsetamiseks on ülikooli juures Targa Linna tippkeskuses. Linn on väga suur masin, mille mõistmiseks on vaja väga paljude erinevate elualade tippspetsialiste – vaja on teadmisi bioloogiast, maapõuest, IT-st, majandusest, teedeehitusest ja ehitusfüüsikast rääkimata. Sina saad anda oma panuse, et see masin õlitatult ja jätkusuutlikult töötaks. Lihtsalt vali oma lähenemisnurk, teaduskond ja õppekava.

TEADUSKONNAD

Inseneriteaduskond

Meie teaduskonna lõpetajad on tõelised insenerid, leiutajad, innovaatorid ning ettevõttejuhid, kelle ülesandeks on kujundada tulevikutehnoloogiad. Juba täna on selliste inimeste järele tõsine nõudlus – töökohti pakutakse tunduvalt rohkem, kui on lõpetajaid. Tule õppima inseneriteaduskonda ja teed seeläbi kindla investeeringu oma tulevikku!
Tutvu õppekavadega

Loodusteaduskond

21. sajandi makro-, mikro- ning nanotehnoloogiad nõuavad kõrget kompetentsi füüsikas, keemias ja bioloogias. Loodusteaduskonna nelja instituuti (keemia ja biotehnoloogia, geoloogia, küberneetika ja meresüsteemide instituut) on koondunud ülikooli loodusteaduste alane kompetents. Meie kolm mitmekülgset õppekava pakuvad lõpetajatele võimalust jätkata nii akadeemilisema kui praktilisema suunitlusega magistriõppes või asuda pärast kolmeaastast bakalaureuseõpet erialasele tööle.
Tutvu õppekavadega

Majandusteaduskond

TalTechi uuenenud majandusteaduskonnast saad Eesti parima kõrghariduse majanduse, õiguse ja avaliku halduse valdkondades. Pöörame õppetöös võrdselt tähelepanu nii teoreetilistele teadmistele kui praktikas vajaminevatele oskustele. Meie õppejõududeks on rahvusvaheliselt tunnustatud tippteadlased ning oma valdkonna silmapaistvad praktikud Eestist ja välisriikidest. Tule õppima TalTechi majandusteaduskonda ja saad Eesti tööjõuturul kõrgelt hinnatud diplomi!
Tutvu õppekavadega

IT-teaduskond

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonna kiire areng mõjutab kõiki elualasid. IKT õppimine on seetõttu väga universaalne valik, mis jätab kõik võimalused hilisemaks kitsamaks spetsialiseerumiseks. Üliõpilastel on võimalik asuda õppima TalTechi ja IT Kolledži ühiselt välja töötatud õppekavade järgi, milles on ühendatud kolledži rakenduslikkus ja paindlikkus TalTechi teadusliku võimekusega. Meie tudengitele pakuvad juba õpingute ajal häid praktika- ning töökohti paljud Eesti ja välismaised ettevõtted. Nii on võimalik saada erialane töökogemus juba õpingute ajal.
Tutvu õppekavadega

Mereakadeemia

Eesti Mereakadeemia on ainus omalaadne merendusalast rakenduskõrgharidus-, magistri- ja doktoriõpet andev ning erialaseid uuringuid viljelev kompetentsikeskus Eestis. Merendussektor on väga lai – meritsi veetakse üle nelja viiendiku maailmas transporditavast kaubast ja sektori edukaks toimimiseks nii merel kui maal on vaja kompetentsi, mida mereakadeemias õpetatavad erialad pakuvad. Meie lõpetajad on kõrgelt hinnatud ja tasustatud tippjuhid ning spetsialistid nii merel kui maal. Erialavalik ulatub laevajuhtimisest veeteede haldamise ja ohutuse korraldamiseni.
Tutvu õppekavadega
Rohkem häid nõuandeid ja argumente kuuled meie podcastisarjas. Vali mõni alljärgnevaist!


Podcaste on veel ja mitte vähe. Leia oma teema!

NÄITA OMA

TEADMISI!

Kuigi vastuvõtt Tallinna Tehnikaülikooli on lävendipõhine, on õppekavasid, mis eeldavad ka erialaste teadmiste testi või vestlust. Sisseastumiskatsed toimuvad erialade kaupa neljal perioodil.

 • 1. periood:
  7.–13. veebruar
 • 2. periood:
  14.–27. märts
 • 3. periood:
  2.–8. mai
 • 4. periood:
  8.–12. juuli
SISSEASTUMISKATSETE INFO